Správná komunikace v klinickém výzkumu

Vzdělávací modul „Správná komunikace v klinickém výzkumu“ patří do oboru soft-skills a je rozdělen do dvou čtyřhodinových dopoledních, po sobě jdoucích bloků.

Během tohoto vzdělávacího modulu získají posluchači přehledné informace o principech, pravidlech a odlišnostech komunikace ve specifické oblasti klinického výzkumu. Kritickým prvkem modulu je etika a etická pravidla interpretovaná na základě principů správné klinické praxe (Good Clinical Practice, ICH-GCP).

Posluchači budou mít možnost projít si během dvou bloků semináře celou řadu psychologických a sociologických témat, která bezprostředně souvisí s komunikací v jejím obecném rámci, a která lze hladce aplikovat do specifické komunikace mezi jednotlivými účastníky klinického výzkumu.

Modul je určen pracovníkům z oddělení klinických operací inovativních farmaceutických společností a CRO, v postavení CTA, CRA, případně představitelům dalších rolí v oblasti klinického výzkumu.

Cílem vzdělávacího modulu Správná komunikace v klinickém výzkumu, je vytvořit prostředí pro vzájemné sdílení užitečných zkušeností mezi odborným lektorem a posluchači a současně poskytnout posluchačům prostor pro rozvoj dovednosti komunikace ve specifickém prostředí klinického výzkumu.

Po absolvování modulu Správná komunikace v klinickém výzkumu, budou mít posluchači širší a ucelenější pohled o komunikaci jako dovednosti a budou lépe zvládat specifické a hraniční komunikační situace v oblasti klinického výzkumu.

Přehled základních obsahových kapitol a podkapitol modulu:

Den 1)

Základy etické komunikace v medicíně a klinickém výzkumu (etika, psycholingvistika, sociolingvistika):

-          Etika v medicíně a klinickém výzkumu (Komunikace a bioetika, ICH-GCP)

-          Základní principy komunikace

-          Základní pravidla komunikace

-          Koncepce momentů pravdy

-          Koncepce kruhů vliv

-          Koncepce hierarchie dominance

-          Aplikované principy motivace

-          Typologie a komunikace

-          Konflikty, námitky a jejich zvládání

-          Vyjednávání jako komunikační dovednost

-          Asertivní komunikace a její základní principy

Den 2)

Komunikace v klinickém výzkumu, specifika:

-          Komunikace se zadavatelem klinického výzkumu (Sponzor, CRO)

-          Komunikace se zkoušejícím a koordinátorem klinického centra

-          Komunikace s dalšími členy výzkumného týmu

-          Komunikace s právním oddělením sponzora a klinického centra

-          Komunikace s regulačními úřady (SÚKL) a etickými komisemi

-          Komunikace a monitoring klinické studie

-          Korespondence v rámci klinického výzkumu

Lektorem modulu je MUDr. Michal Čillík, který působí v oblasti klinického výzkumu a rozvoje v etické komunikaci ve zdravotnictví již od roku 2000. Za patnáct let prošel Michal Čillík řadou klinických, výzkumných a lektorských zkušeností. Doktor Čillík v současnosti vede společnost National Site Organisation s.r.o. a pro školní rok 2015/2016 bude garantem a lektorem nově zavedeného vzdělávacího programu Správná klinická praxe a bioetika v rámci doktorandského studia v biomedicínských oborech na I. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

(otevřený kurz; 2 x půl dne = celkem 8 hodin; z toho 40 % teorie a 60 % sdílení a praxe)

Již proběhlé semináře:

22.7.2015 - 23.7.2015 Již proběhlo
28.7.2015 - 29.7.2015 Již proběhlo
12.8.2015 - 13.8.2015 Již proběhlo
25.8.2015 - 26.8.2015 Již proběhlo
25.8.2015 - 26.8.2015 Již proběhlo