Právní aspekty klinického výzkumu

Cílem přednášky je seznámit posluchače s právními aspekty klinického výzkumu, a to zejména s ohledem na legislativní úpravu této oblasti a její změny, s důrazem na vyskytující se praktické otázky.

Autor přednášky, JUDr. Petr Šustek, Ph.D. je právník, koordinátor Centra zdravotnického práva na Právnické fakultě UK v Praze, působí při rozkladové komisi Ministerstva zdravotnictví ČR a je členem legislativní rady vlády ČR.


V rámci přednášky bude pro posluchače velmi prakticky, poutavou formou kazuistik, zpracována problematika právních norem, které ve zdravotnictví regulují zejména oblast klinického výzkumu.
JUDr. Šustek bude během svého vystoupení hledat odpovědi na otázky týkající se vymezení základních pravidel a norem pro klinický výzkum. Dále se bude v přednášce zabývat postavením a odpovědností lékaře, hlavního zkoušejícího, a dalších členů týmu, například ve smyslu jejich kvalifikace a základních práv a povinností.
Autor projektu poukáže na problematiku přesahů vybraných zákonů a vyhlášek, které se mohou navzájem překrývat, a které tak mohou jednu situaci regulovat různě. Pro posluchače tak může být zajímavé soustředění pozornosti na lékaře a pacienta ve smyslu Zákona o zdravotních službách (Zákon č. 372/2011 Sb. ve znění platných novelizací) a paralelně ve smyslu Vyhlášky o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků (Předpis č. 226/2008 Sb.). Tady může vznikat řada otazníků týkajících se odpovědnosti a povinností všech účastníků klinického hodnocení.
Seminář nabídne také praktický pohled na nároky kladené na smluvní ošetření klinického hodnocení a v neposlední řadě představí také některá rozhodnutí Nejvyššího soudu a nálezy a usnesení Ústavního soudu, která mohou zasahovat do stávající právní praxe a výkladu vybraných zákonů a norem.
Různorodé publikum bude během semináře určitě zdrojem zajímavých otázek a připomínek, které v odborné diskusi mohou přinést všem účastníkům přednášky nemalou přidanou hodnotu.


V říjnu se seminář koná ve dvou pondělních termínech v Praze, se začátkem vždy v 14:00 a s předpokládaným koncem v 16:00*:

1) 19. 10. 2015
2) 26. 10. 2015

* Místo konání semináře bude přihlášeným účastníkům upřesněno e-mailem, a to na základě konečného počtu všech přihlášených účastníků. Součástí semináře bude atraktivní občerstvení formou bufetu.

Již proběhlé semináře:

19.10.2015 14:00 - 19.10.2015 16:00 Již proběhlo
26.10.2015 14:00 - 26.10.2015 16:00 Již proběhlo