Konference „Klinický výzkum dnes a zítra“ (24. března 2016, 13:00 – 18:30)

Přednášející: MUDr. Alice Němcová, ředitelka Odboru klinického hodnocení léčiv a neregistrovaných léčivých přípravků Státního ústavu pro kontrolu léčiv, JUDr. Petr Šustek, Ph.D., člen Legislativní rady vlády, koordinátor Centra zdravotnického práva na PF UK, MUDr. Anetta Jedličková, Ph.D., Mezinárodní auditorka klinických hodnocení a prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, Přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Vážená paní kolegyně,

Vážený pane kolego,


rádi bychom Vás jménem Asociace klinického výzkumu, ve spolupráci s MUDr. Alicí Němcovou (ředitelka Odboru klinického hodnocení léčiv a neregistrovaných léčivých přípravků SÚKL) pozvali na odbornou konferenci na téma:

Klinický výzkum dnes a zítra.

Konference se uskuteční dne 24. 03. 2016 v posluchárně SÚKL. Začátek je naplánovaný na 13:00 a konec předběžně na 18:30

Cílem konference je soustředit se na problematiku klinického výzkumu různými úhly pohledu, regulační autorita, právník, mezinárodní auditor a zkoušející. Tomuto konceptu jsme podřídili tvorbu programu i výběr jednotlivých přednášejících.

Posluchači tak budou mít možnost vytvořit si na základě praktických příspěvků zkušených odborníků ucelený přehled o etických otázkách, právech a povinnostech všech stran zúčastněných na procesu klinického výzkumu.


Program:

Role zkoušejícího v klinickém hodnocení, povinnosti a odpovědnost
(MUDr. Alice Němcová, ředitelka Odboru klinického hodnocení léčiv a neregistrovaných léčivých přípravků Státního ústavu pro kontrolu léčiv) – 30 min.

10 min

Zkoušející v klinickém výzkumu, právní aspekty role zkoušejícího
(JUDr. Petr Šustek, Ph.D., člen Legislativní rady vlády, koordinátor Centra zdravotnického práva na PF UK) – 60 min.

10 min

Nejčastější nálezy z auditů klinických hodnocení a podvody v klinickém výzkumu
(MUDr. Anetta Jedličková, Ph.D., Mezinárodní auditorka klinických hodnocení) – 60 min.

10 min

Zkoušející a klinický výzkumu, praktický pohled a zkušenosti klinika
(prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, Přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol) – 30 min.

30 min - raut

Klinický výzkum dnes a zítra, proces a jeho regulace
(MUDr. Alice Němcová, ředitelka Odboru klinického hodnocení léčiv a neregistrovaných léčivých přípravků Státního ústavu pro kontrolu léčiv) – 30 min.

10 min

Řízená diskuse
(workshop k jednotlivým tématům) – 30 min.


Všechny uvedené přednášky budou vedeny v českém jazyce.

Účastnický poplatek je 8.500 Kč za osobu bez DPH. (Asociace klinického výzkumu není plátcem DPH)


Pro závazné přihlášení nás kontaktujte co nejdříve na emailové adrese info@askv.cz (Počet míst v sále je omezen).

Již proběhlé semináře:

24.3.2016 13:00 - 24.3.2016 18:30 Již proběhlo