Semináře

Konference „Klinický výzkum dnes a zítra“ (24. března 2016, 13:00 – 18:30)

Přednášející: MUDr. Alice Němcová, ředitelka Odboru klinického hodnocení léčiv a neregistrovaných léčivých přípravků Státního ústavu pro kontrolu léčiv, JUDr. Petr Šustek, Ph.D., člen Legislativní rady vlády, koordinátor Centra zdravotnického práva na PF UK, MUDr. Anetta Jedličková, Ph.D., Mezinárodní auditorka klinických hodnocení a prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, Přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Právní aspekty klinického výzkumu

Cílem přednášky je seznámit posluchače s právními aspekty klinického výzkumu, a to zejména s ohledem na legislativní úpravu této oblasti a její změny, s důrazem na vyskytující se praktické otázky.

Správná komunikace v klinickém výzkumu

Vzdělávací modul „Správná komunikace v klinickém výzkumu“ patří do oboru soft-skills a je rozdělen do dvou čtyřhodinových dopoledních, po sobě jdoucích bloků.

Efektivně vedená feasibilita - jak řídit výběr vhodného centra klinického hodnocení

Vzdělávací modul Efektivně vedená feasibilita patří mezi hraniční témata, která se řadí jak do oboru hard-skills, tak do oboru soft-skills. Tento modul se zabývá jednak výběrovým řízením na klinická výzkumná centra ve smyslu nastavení procesů a dílčích činností, které je nutné při výběru výzkumného centra udělat, ale současně modul probírá také základní prvky a principy správné komunikační praxe s potenciálními zkoušejícími, resp. představiteli klinických center.