V akademickém roce 2015-2016 zahajujeme studijní program v ICH-GCP pro postgraduální studenty na 1. lékařské fakultě UK v Praze.

V akademickém roce 2015-2016 zahajujeme studijní program v ICH-GCP pro postgraduální studenty na 1. lékařské fakultě UK v Praze.