Pro média

Konference "Klinický výzkum dnes a zítra" (24. března 2016, 13:00 – 18:30)

Přednášející: MUDr. Alice Němcová, ředitelka Odboru klinického hodnocení léčiv a neregistrovaných léčivých přípravků Státního ústavu pro kontrolu léčiv, JUDr. Petr Šustek, Ph.D., člen Legislativní rady vlády, koordinátor Centra zdravotnického práva na PF UK, MUDr. Anetta Jedličková, Ph.D., Mezinárodní auditorka klinických hodnocení a prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, Přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol.